“ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება ბიზნესკლასტერების შექმნისა და ინვესტიციების მოზიდვის გზით” – პროექტის ფარგლებში ონის მერიაში შეხვედრა გაიმართა

ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება ბიზნესკლასტერების შექმნისა და ინვესტიციების მოზიდვის გზით” სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.
მერიის ცნობით, შეხვედრას  ონის მერის პირველი მოადგილე – გიორგი ნოდარიშვილი, მოადგილე – ლევან შერაზადიშვილი და საკრებულოს ხელმძღვანელი პირები ესწრებოდნენ.

“პროექტის მიზანს წარმოადგენს ონის მუნიციპალიტეტში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინვესტიციების ზრდა და ონის მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
პროექტის საწყის ეტაპზე “პიემსი კვლევითმა ცენტრმა” კვლევის საფუძველზე შეარჩია ოთხი ეკონომიკური სექტორი (პირველადი და გადამუშავებული კვების პროდუქტები, ტურიზმი, მსუბუქი მრეწველობა, მშენებლობა) და თითოეულ შერჩეულ სექტორში განახორციელა კლასტერის დიაგნოსტიკური კვლევა.
ზემოაღნიშნული ოთხი კლასტერიდან შესაბამისი შეფასების მატრიცის მიხედვით დამსწრე ორგანიზაციის წარმომადგენლებისგან შემდგარმა 10 კაციანმა სამუშაო ჯგუფმა გამოავლინა ორი პრიორიტეტული კლასტერი:
ტურიზმი.
კვების მრეწველობა.
შეხვედრაში მონაწილეობდნენ შემდეგი ორგანიზაციები: ააიპ “ფეა თრიიზ ფაუნდეიშენ”, პროფესიული კოლეჯი “ერქვანი”, თიბისი ბანკის ამბროლაურის სერვისცენტრი, რაჭის ახალგაზრდული ასამბლეა, ფონდი აფხაზინტერკონტი, სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა, სამთო გამყოლთა ასოციაცია, ტურისტული აპლიკაციის შემქმნელი გუნდი “RACHA WITH LOVE”, ააიპ “ონის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი”.
პროექტის შემდეგი ეტაპია გამოვლენილი კლასტერების დარეგისტრირება. ასევე, მათი სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების შემუშავება, დიაგნოსტიკური კვლევების ბაზაზე სექტორული საინვესტიციო პროფილების მომზადება, რეგიონული და ადგილობრივი საჯარო მოხელეებისათვის ინვესტიციების ხელშეწყობის, ინვესტირების შემდგომი მომსახურებისა და ადვოკატირების შესახებ ტრენინგების ჩატარება, ონის საინვესტიციო ვებ-გვერდის მომზადება, ქვე-გრანტის მექანიზმის საშუალებით კლასტერების მხარდაჭერის კომპონენტის განხორციელების და ევროკავშირის შესაბამის კლასტერებთან სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება”, – ნათქვამია მერიის ინფორმაციაში.

კომენტარები

კომენტარები

სხვა სიახლეები